1. >Sedan 1853
  2. >Inga rester av bekämpningsmedel

Vi på Bonduelle har alltid värnat om jorden, eftersom den är vårt primära redskap. I över 160 år har vi fokuserat på att utveckla jordbrukslösningar som skonar vatten, jord och luft, och efter många år är vi stolta över att se resultatet av våra insatser.

Hädanefter kan vi nämligen erbjuda majs som inte innehåller några spår av pesticider. Detta har möjliggjorts genom ett långt samarbete med jordbrukare, ett engagerat agronomiskt team, tekniska framsteg och omfattande externa laboratorieanalyser.

Vad är en pesticid?

Ordet "pesticid" är ett generiskt uttryck för kemikalier som används för att bekämpa levande organismer som är skadliga för grödor. Dessa består av ogräsmedel, skadedjursmedel och svampmedel.

Vad betyder "inga rester av bekämpningsmedel"-logotypen?

"Inga rester av bekämpningsmedel"-certifieringen innebär att det inte finns några mätbara aktiva pesticidämnen i produkten. Detta är en garanti för dig som konsument. Grönsaker märkta med denna logotyp har genomgått ett antal analyser i oberoende laboratorier, som garanterar att eventuella spår av pesticider ligger under ett värde av 0,01 mg/kg. Detta är just nu det lägsta kvantifierbara värdet för laboratorier.

Vad har förändrats?

Vad gäller smaken så är det inget som har förändrats! Vår majs behåller nämligen fortfarande sin unika smak och sprödhet. Bonduelles mål har alltid varit att sträva efter att erbjuda den bästa majsen till våra konsumenter.